Внатрешни Единици со Фреон

1-Насочна Касетна Единица
2-Насочна Касетна Единица
4-Насочна Компактна Касетна Единица
4-Насочна Касетна Единица
Низок Притисок Каналска Единица
Среден Притисок Каналска Единица
Висок Притисок Каналска Единица
Конзолна Единица
Console 1
Парапетни-Плафонски Единица
Парапетна Единица
Вицоко Ѕидна Единица